Používání aplikace Hodiny

Používání aplikace Hodiny

O widgetu Hodiny HTC

Pomocí widgetu Hodiny HTC můžete zobrazit aktuální datum, čas a místo. Pomocí widgetu Hodiny můžete také zobrazit čas v jiném městě.

Změna města pro widget Hodiny

Město, které se používá pro widget Hodiny, můžete změnit.
Pokud chcete zobrazit čas v jiném městě, můžete:
 • Upravit nastavení widgetu. Stiskněte a podržte widget Hodiny na obrazovce Plocha, potom jej přetáhněte na tlačítko Upravit. Zvolte město, které chcete zobrazit.
 • Přidejte jiný widget Hodiny na rozšířenou obrazovku Plocha. Vyberte si z různých vzhledů a designů a zvolte si město, které chcete zobrazit.

Používání aplikace Hodiny

Získejte z aplikace Hodiny více než jen obyčejné datum a čas. Používejte zařízení HTC Wildfire S jako stolní hodiny s kompletními informacemi o počasí nebo jako hodiny ve světě, abyste mohli vidět, jaký je čas v několika městech po celém světě. Aplikaci můžete používat také jako budík, stopky a časovač.
Pro otevření aplikace Hodiny lze provést některou z následujících akcí:
 • Klepněte na widget Hodiny na Výchozí obrazovce.
 • Na Výchozí obrazovce klepněte na položku a pak na Hodiny.
Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.

Používání aplikace Stolní hodiny

Otevřením aplikace Hodiny vyvoláte přímo obrazovku Stolní hodiny.

Na obrazovce Stolní hodiny se zobrazí aktuální datum, čas a počasí. Je zde také indikátor budíku a indikátor nabíjení baterie. Obrazovku můžete ztmavit a zobrazit pouze čas a datum.

 • Klepnutím na informace o počasí otevřete aplikaci Počasí, kde se zobrazí předpověď počasí na několik dní.
 • Klepněte na , když chcete ztmavit obrazovku a zobrazit na obrazovce Stolní hodiny pouze čas a datum stolních hodin. Pro opětné zesvětlání obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.
 • Klepněte na pro ztmavení obrazovky a přepnutí do režimu spořiče obrazovky. V režimu spořiče obrazovky budou čas a datum měnit polohu na obrazovce každých několik minut. Pro opětné zesvětlání obrazovky klepněte kamkoli na obrazovku.

Používání aplikace Hodiny ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě současně. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.

Nastavení domovského města

 1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení plochy.
 2. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
 3. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení časového pásma, data a času

Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas v zařízení HTC Wildfire S ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.
 1. Na kartě Hodiny ve světě stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení místního času.
 2. Zrušte zaškrtnutí pole Automaticky a potom nastavte časové pásmo, data a čas podle potřeby.
Tip: Na Výchozí obrazovce můžete také stisknout tlačítko a pak klepněte na Nastavení > Datum a čas a otevřete obrazovku Nastavení data a času.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech.
 1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položku Přidat město.
 2. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
 3. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení budíku

Na kartě Budík v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik budíků.
 1. Na kartě Budíky zaškrtněte políčko budíku a potom na tento budík klepněte.
 2. Na obrazovce Nastavit budíky přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
 3. Posouvejte se obrazovkou Nastavit budíky a zobrazte všechny možnosti budíku. Můžete provést následující:
  • Zadejte Popis a zvolte Zvuk budíku, který chcete použít.
  • Klepněte na položku Opakovat. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má budík ozývat, a pak klepněte na OK.
  • Zvolte zaškrtávací pole Vibrace, pokud chcete, aby zařízení HTC Wildfire S vibrovalo při aktivaci budíku.
 4. Jakmile nastavení budíku dokončíte, klepněte na Hotovo.
Tip:
 • Chcete-li vypnout budík, zrušte zaškrtnutí pole daného alarmu.
 • Pokud musíte nastavit více než tři budíky, stiskněte tlačítko na obrazovce Budíky a pak klepněte na Přidat budík.

Odstranění budíku

 1. Na kartě Budíky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit.
 2. Vyberte budíky, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Změna nastavení zvuku budíku

Na kartě Budíky stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení. Můžete změnit následující nastavení:
Budík v tichém režimu Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je HTC Wildfire S v tichém režimu.
Hlasitost budíku Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.
Doba odložení Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.
Chování postranního tlačítka Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT HLASITOST/SNÍŽIT HLASITOST). Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat. Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka není uzamčena.
0 lidí to považuje za užitečné