Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
  2. Klepnutím na přejděte do knihovny.
  3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
  4. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Nastavit jako vyzváněcí tón.
  5. V nabídce možností Nastavit jako vyzváněcí tón klepněte na položku Vyzváněcí tón telefonu nebo Vyzváněcí tón kontaktu. Pokud vyberete položku Vyzváněcí tón kontaktu, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Kontrola, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položky Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu.
Skladba by nyní měla být přidána do seznamu vyzvánění a vybrána.
0 lidí to považuje za užitečné