Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Wildfire S můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přidat záložku.
 2. Chcete-li založit webovou stránku v určité kategorii (například sport nebo jídlo), klepněte na položku Přidat značky a zadejte název značky. Seskupí se tak podobné webové stránky, abyste je mohli snadněji najít.
 3. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko Přidat.

Otevírání záložky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.
  • Na kartě Značky klepněte na , otevřete skupinu značky, přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Úprava záložky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky klepněte na , stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Upravit.
 3. Klepněte na záložku, kterou chcete upravit.
 4. Zadejte změny a klepněte na položku Upravit.

Zobrazení dříve navštívených stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Historie přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Historie stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vymazat historii.

Zobrazení často navštěvované stránky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Nejčastěji navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Často navštěvované stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vymazat vše.

Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky nebo Nejčastěji navštěvované stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko Miniatury, Seznam nebo Mřížka a zobrazení změňte.

  Pokud se například nacházíte v zobrazení Miniatury a chcete zobrazit záložky v mřížce, stiskněte tlačítko a klepněte na položku Seznam, pak stiskněte tlačítko a klepněte na položku Mřížka.

0 lidí to považuje za užitečné