Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí bezdrátových zařízení na palubě letadla. Režim Letadlo nabízí způsob, jak je možné rychle vypnout bezdrátové funkce zařízení HTC Wildfire S.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Wildfire S, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.
Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku Režim v letadle.
Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .
0 lidí to považuje za užitečné