KOMUNIKACE
Služby volání
KOMUNIKACE

Služby volání

Zařízení HTC Wildfire S se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb vám poskytne mobilní operátor.
Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko na Výchozí obrazovce, pak klepněte na Nastavení > Volat.
Povolená telefonní čísla Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.
Nastavení hlasové schránky Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.
Vymazat oznámení hlasové schránky Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.
Nastavení telefonu Slouží k úpravám zprávy odmítnutí hovoru, k volbě, zda otevřít editor zpráv při odmítnutí hovoru zprávou nebo volbě, zda umožnit automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.
Místní zprávy Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv poskytovatele služeb.
Nastavení místních zpráv Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.
Přesměrování hovorů Vyberte, jakým způsobem chcete postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.
Nastavení blokování volání Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.
Další nastavení hovorů Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.
Domovská země Povolte nebo zakažte funkci Volání do domovské země.
Volání do domovské země Nastavte automatické přidávání kódu země před telefonní čísla vytáčená při roamingu.
Účty Přidejte, upravte nebo odeberte účty pro internetové volání. Můžete si také vybrat, zda chcete přijímat příchozí internetové hovory.
Použít internetové volání Vyberte, zda chcete používat internetové volání pro všechny realizované hovory nebo pouze pro hovory na internetové adresy nebo zda chcete být u každého hovoru dotázáni, kterou možnost preferujete.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
392
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-wildfire-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY