Co je možné dělat během hovoru?

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofonu nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko a přidat hovor, přidržet jej, vypnout mikrofon a provádět další operace.

Přidržení hovoru

 1. Stiskněte tlačítko , potom klepnutím na tlačítko Přidržet hovor přidržte. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru .
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepnutím na položku Pokračovat pokračujte v hovoru.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.
 1. Když přijmete další hovor, klepněte na Přijmout a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
 2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.
 3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko Ukončit hovor.

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Výstraha: Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC Wildfire S u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.
Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Během hovoru telefon otočte zařízení HTC Wildfire S (ujistěte se, že je vybrána možnost Otočit kvůli reproduktoru v položkách > > Nastavení > Zvuk).
 • Na obrazovce hovoru klepněte na položku .
Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC Wildfire S obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:
 • Na obrazovce hovoru klepněte na položku Ukončit hovor.
  Poznámka: Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a zapněte obrazovku, abyste mohli klepnout na možnost Ukončit hovor.
 • Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .
 • Pokud používáte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem, stisknutím tlačítka hovor ukončete.

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

0 lidí to považuje za užitečné