Příjem hovorů

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.
Tip: Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim. Pokyny naleznete v části Změna nastavení zvuku.

Přijetí hovoru

Přijetí příchozího hovoru:
 • Klepněte na položku Přijmout.
 • Pokud je displej vypnutý, když vám někdo telefonuje, zobrazí se obrazovka Zámek. Přetáhněte pruh zobrazující jméno volajícího nebo číslo směrem dolů.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Klepněte na položku Odmítnout.
 • Pokud je displej při přijetí telefonátu vypnutý, přetáhněte pruh na obrazovce Zámek nahoru nebo stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odmítnout.
 • Chcete-li odmítnout hovor a odeslat zprávu SMS, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odeslat zprávu.
Tip: Pro odmítnutí hovoru můžete také dvakrát stisknout tlačítko NAPÁJENÍ.

Změna zprávy SMS, která se odesílá při odmítnutých hovorech

 1. Na obrazovce aplikace Telefon stiskněte tlačítko .
 2. Klepněte na položky Nastavení > Upravit výchozí zprávu.
 3. Zadejte novou zprávu a potom klepněte na tlačítko OK.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
 • Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
 • Položte HTC Wildfire S čelem dolů na rovný povrch.
  Poznámka: Pokud je HTC Wildfire S již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

HTC ID volajícího

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook nebo Twitter, přímo na obrazovce hovoru. Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.
0 lidí to považuje za užitečné