Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha
Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

  1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout. Zařízení HTC Wildfire S vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
  2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce. Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel obrazovky Plocha.
  3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst zvedněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

  1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat. Zařízení HTC Wildfire S vibruje a okolo widgetu nebo ikony se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
  2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko Odstranit.
  3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, zvedněte prst.
0 lidí to považuje za užitečné