Přizpůsobení plochy pomocí widgetů
Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Přizpůsobení plochy pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů.

Přidání widgetu na obrazovku Plocha

  1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nového widgetu.
  2. Klepněte na položky > Widget.
  3. Vyberte požadovaný widget.
  4. Většina widgetů HTC má k dispozici různý design a velikost, takže si můžete vybrat podle svých potřeb. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva zobrazíte různé styly a potom klepnutím na položku Vybrat některý z nich vyberte.
Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí některých nastavení, například Wi-Fi, mobilní sítě, Bluetooth a dalších. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na Nastavení a pak klepněte na požadovaný widget.

Změna nastavení widgetu

Základní nastavení některých widgetů (například widgetů Lidé a Pošta) lze upravit na Výchozí obrazovce.

  1. Stiskněte a přidržte widget Na Výchozí obrazovce. Zařízení HTC Wildfire S vibruje a okolo widgetu se zobrazí barevné pole. Prst ještě nezvedejte.
  2. Přetáhněte widget na tlačítko Upravit (pokud je povoleno).
    Potom se otevře příslušná obrazovka, na které můžete měnit některá nastavení pro tento widget.
  3. Přizpůsobte nastavení widgetu.
0 lidí to považuje za užitečné