Připojení zařízení HTC Wildfire S k počítači

Připojení zařízení HTC Wildfire S k počítači

Kdykoli připojíte HTC Wildfire S k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se dialogové okno Připojit k počítači a vyzve vás k výběru typu připojení USB.
Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku Hotovo:
Pouze nabít Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.
HTC Sync Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a zařízením HTC Wildfire S.
Disková jednotka Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do HTC Wildfire S vložená paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.

Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC Wildfire S připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v HTC Wildfire S k přístupu na paměťovou kartu.

USB tethering Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého zařízení HTC Wildfire S sdílet se svým počítačem.
Internetová propust Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC Wildfire S.
0 lidí to považuje za užitečné