Režim spánku

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne tablet HTC Wildfire S do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC Wildfire S uložen v tašce. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC Wildfire S se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Wildfire S probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC Wildfire S se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Chcete-li odemknout obrazovku nebo přijmout příchozí hovor, klepněte na panel na obrazovce uzamčení a pak táhněte prstem po obrazovce dolů.
Poznámka: Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné