Skenování kódů, značek a textu

Skenování kódů, značek a textu

Chcete něco naskenovat? Pomocí hledání kukátkem můžete s využitím fotoaparátu naskenovat mnoho věcí, které vidíte, a potom tyto věci vyhledat na webu.

Můžete skenovat kódy QR a Microsoft značky, které vidíte v časopisech, online, na vývěskách nebo kdekoli jinde. Můžete také naskenovat text pro vyhledávání, nechat si jej přeložit a vložit naskenovaný text do zprávy.

Poznámka: Položky, které můžete naskenovat a hledat se v jednotlivých zemích či regionech liší.