Wi‑Fi

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.