APLIKACE A FUNKCE
Pořizování panoramatických fotografií
APLIKACE A FUNKCE

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii. Fotoaparát vám umožňuje pořídit tři fotografie a z nich vytvořit panoramatickou fotografii.
Důležité: V panoramatickém režimu nejsou k dispozici funkce přibližování, blesk, dotykové zaostření a dotykové zachycení. Nastavení, jako je jas a expozice, jsou nastaveny na automatické nastavení.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku > Panoramatický snímek.
  2. Když fotoaparát zamíříte na předmět, držte telefon pevně. Tečkovanou čáru zarovnejte podle pevné čáry na obrazovce.
  3. Pokud jste připraveni pořídit první snímek, stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.

    Potom se zobrazí zpráva, která vás navede, kterým směrem byste se vydat, abyste mohli pořídit další snímek. Při pohybu se zobrazí směrové šipky.

  4. Pomocí směrových šipek, tečkované čáry a kruhů na obrazovce jako vodítek se posunujte vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posunujte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku). Když se kolečko dostane do dalšího kruhu a je v jeho středu, fotoaparát automaticky snímek pořídí.
  5. Stejně postupujte u posledního snímku.
Fotoaparát vaše snímky sešije do jedné fotografie.
Tip: Stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT nebo kdykoli klepněte na , pokud již nechcete pořizovat další snímky. Fotoaparát sešije pouze snímky, které byly pořízeny.

Klepněte na pro zobrazení právě pořízené panoramatické fotografie. Pokud ji chcete odstranit a začít znovu, klepněte na položku > odstranit.

Stiskněte tlačítko pro ukončení panoramatického režimu a vrácení normálního fotografického režimu.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
415
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-titan
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY