Základní informace o fotoaparátu

Základní informace o fotoaparátu

Ať už cestujete pracovně nebo za zábavou, užívejte si fotografování a pořizování videí pomocí fotoaparátu.
  • Na úvodní obrazovce klepněte na položku > Fotoaparát a otevřete aplikaci Fotoaparát.
  • Nebo stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT.
Při prvním otevření aplikace Fotoaparát budete požádáni, zda chcete, aby aplikace používala vaši polohu. Pokud to umožníte, informace o poloze se budou ukládat s pořízenými fotografiemi a vy budete vědět, kde jste je pořídili. Při sdílení fotografií budou tyto informace dostupné i jiným lidem.
Tip: Věděli jste, že můžete otevřít aplikaci Fotoaparát, i když je displej vypnutý nebo zamčený? Stačí stisknout a přidržet tlačítko FOTOAPARÁT.