Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení zařízení HTC Sensation přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) na kartě SIM.

Důležité: Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Nastavení > Zabezpečení.
  2. Klepněte na položku Nastavit zámek karty SIM a potom vyberte políčko Zamknout kartu SIM.
  3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko OK.
  4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku Změnit kód PIN karty SIM.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Sensation potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.
  1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko Další.
  2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko Další.
  3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko OK.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné