Příjem informací pomocí Bluetooth

Příjem informací pomocí Bluetooth

HTC Sensation může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.
Důležité: Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
 3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Klepněte na název HTC Sensation Bluetooth poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC Sensation bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
 5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC Sensation.
 6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC Sensation a přijímacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.

  Potom se zorbazí žádost o potvrzení Bluetooth.

 7. Klepněte na položku Párovat.
 8. Když HTC Sensation obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku Přijmout.
 9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

 • Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
 • V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na Importovat. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
 • V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.
0 lidí to považuje za užitečné