Nastavení a služby
Datové připojení
Nastavení a služby

Datové připojení

Když zařízení HTC Sensation zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položky Mobilní síť > Síťoví operátoř nebo Názvy přístupových bodů.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepnutím na spínač pro Zapnutí/Vypnutí Mobilní sítě zapněte nebo vypněte datové připojení.
Důležité: Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu

Důležité: Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na Mobilní síť > Názvy přístupových bodů.
 3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nový APN.
 4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
 5. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Uložit.

Povolení datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Výstraha: Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Mobilní síť a pak zvolte zaškrtávací pole Datový roaming.
Vyberte zaškrtávací políčko Zvuk datového roamingu, pokud si přejete, aby zařízení HTC Sensation přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
399
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-sensation
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-data