Zadání textu hlasově

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.
Důležité: Vzhledem k tomu, že vaše zařízení HTC Sensation používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.
  1. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
  2. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
  3. Po zobrazení obrázku mikrofonu proneste slova, která chcete napsat.
    Tip: Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka pod obrázkem mikrofonu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.
  4. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
  5. Interpunkční znaménka zadávejte vyřčením čárka, tečka, otazník, nebo vykřičník.
0 lidí to považuje za užitečné