Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Sensation

Instalace aplikace z počítače do zařízení HTC Sensation

Pokud máte v počítači soubory aplikací (*.apk), můžete je pomocí aplikace HTC Sync nainstalovat do zařízení HTC Sensation. Důrazně vám doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.
Poznámka: Ujistěte se, že zařízení HTC Sensation nastaveno tak, aby umožňovalo instalaci aplikací z různých zdrojů. Pokud to chcete učinit, stiskněte na Výchozí obrazovce tlačítko , klepněte na položky Nastavení > Zabezpečení a potom zaškrtněte políčko Neznámé zdroje.
  1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Přehled.
  2. Klepněte na položku Instalační program aplikace.
  3. Najděte soubor aplikace na počítači a potom klepněte na položku Otevřít. V zařízení HTC Sensation je zahájen proces instalace.
  4. Zkontrolujte na obrazovce zařízení HTC Sensation, zda je třeba k dokončení instalace provést další kroky.
  5. Po dokončení instalace klepněte na položku Odpojit.
  6. Bezpečně odeberte zařízení HTC Sensation podle požadavků operačního systému vašeho počítače.
0 lidí to považuje za užitečné