APLIKACE A FUNKCE
Záznam hlasu
APLIKACE A FUNKCE

Záznam hlasu

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat a nahrát svůj hlas.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hlasový záznamník.
 2. Přidržte mikrofon blízko úst.
 3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu.
  Poznámka: Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC Sensation děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.
 4. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
 5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku Uložit.
Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.
Tip: Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Sdílení hlasového klipu

 1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
 2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete sdílet, pak klepněte na položku Sdílet.
 3. Vyberte, jak chcete hlasový záznam sdílet.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

 1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
 2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na Nastavit jako vyzváněcí tón.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
399
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-sensation
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY