Zobrazení map

Zobrazení map

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Locations. Otevře se mapa se zobrazením vaší aktuální polohy.
Klepnutím přepínejte mezi zobrazením 2D a 3D.
Body zájmu. Klepněte, chcete-li zobrazit podrobnosti, telefonovat, vyhledat trasu nebo sdílet.
Místo, kde se právě nacházíte.
Klepněte, pokud chcete nebo nechcete používat kompas.
Tato ikona se zobrazí na místě kompasu, když směr mapy ovládáte ručně.  
Tlačítko Přiblížení. Klepněte na obrazovku pro zobrazení.  
Tlačítko Oddálení. Klepněte na obrazovku pro zobrazení.  
Rychlé odkazy Klepnutím zobrazte další karty, například Footprints a Cesty.

Volba míst zájmu, které chcete zobrazit na mapě

 1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Zobrazit (nebo Další > Zobrazit).
 2. Zvolte místa zájmu, které chcete nebo nechcete vidět, když máte zobrazenou mapu.
  Tip: Můžete si také vybrat, zda chcete nebo nechcete zobrazit footprinty a 3D budovy na mapě.
 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Označení polohy na mapě připínáčkem

Označte oblíbenou polohu na mapě připínáčkem a přidejte ji jako footprint, vyhledejte trasu na tuto polohu nebo se o ni podělte s přáteli.
 1. Při prohlížení mapy stiskněte a přidržte oblast na mapě, kterou chcete označit.
 2. Klepněte na a pak vyberte další činnost.
Tip: Chcete-li z mapy odstranit všechny připínáčky, zatímco jste na mapě, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Vymazat připínáček (nebo Další > Vymazat připínáček).

Změna jazyka názvů ulic a míst zájmu

 1. Při prohlížení mapy stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Nastavení > Mapa > Jazyk map.
 2. Vyberte jednu z následujících možností.
  Použít nativní jazyk mapy Použijte tuto možnost, pokud chcete používat místní jazyk mapy. Pokud se například díváte na mapu Japonska, budou na ní japonské znaky.
  Použijte nejvhodnější jazyk Použijte tuto možnost, pokud chcete používat současná jazyková nastavení. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny mapy.
0 lidí to považuje za užitečné