Změna nastavení aplikace Kalendář

Změna nastavení aplikace Kalendář

Nastavení aplikace Kalendář můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech
V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte a potom klepněte na položku Nastavení (nebo Další > Nastavení) pro zvolení toho, jak chcete, aby se kalendář choval a jak má vypadat.
0 lidí to považuje za užitečné