KOMUNIKACE
Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta
KOMUNIKACE

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Sensation nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku Všechny účty. E-mailové zprávy jsou barevnì odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým úètùm patøí.
Poznámka: V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Máte hodně e-mailových zpráv? Ve složce Doručené existuje více než jedno zobrazení.
Klepněte na některou z následujících karet:

Přijato

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

Posloupnost

Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

Oblíbené položky

Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko , klepněte na Zobrazit pak vyberte skupinu.

Nepřečtené

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.

Pozvánky nebo Pozvánky na schůzku (pouze Exchange ActiveSync)

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.

Připojeno

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Ruční aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-mailové zprávy kdykoliv ručně.

  • Při zobrazení e-mailového účtu stiskněte a potom klepněte na položku Obnovit.
  • Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do složky Všechny účty. Potom stiskněte tlačítko a klepněte na položku Obnovit.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte , klepněte na položku Seřadit a vyberte z možností třídění.
Tip: Pro rychlé procházení seznamem zpráv stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
399
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-sensation
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-mail-inbox