Správa online účtů

Správa online účtů

Změna nastavení synchronizace

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
 2. V horní části obrazovky přetažením posuvníku zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci.

Ruční synchronizace účtu

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
 2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
 3. Klepněte na položku Synchronizovat.

Správa nastavení synchronizovaných účtů

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
 2. Klepněte na účet, který chcete aktualizovat.
 3. Klepněte na položku, kterou chcete synchronizovat nebo upravit.

Odebrání účtu

Z HTC Sensation můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Účet a synchronizace.
 2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
 3. Klepněte na položku Odstranit účet.
0 lidí to považuje za užitečné