APLIKACE A FUNKCE
Poslech hudby
APLIKACE A FUNKCE

Poslech hudby

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na tabetu HTC Sensation pomocí aplikace Hudba.

  1. Při procházení hudební sbírky klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
  2. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.
Nastavení hlasitosti média.
Přejděte do knihovny.
Přepněte mezi režimem přehrávače nebo seznamem fronty. V seznamu fronty můžete skladby přeuspořádat.
Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
Zobrazte možnosti pro přidání skladby do seznamu stop, sdílení skladby a tak dále.
Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Hledání hudebních videí na serveru YouTube

Na serveru YouTube můžete snadno najít hudební videa ke skladbě, kterou právě posloucháte. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Najít videa.

Aktualizace obalů alb

  1. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Aktualizovat obal alba.
  2. Zvolte, zda chcete automaticky nebo ručně aktualizovat všechny obaly alb nebo jen aktuální skladbu na obrazovce Nyní se přehrává.

Přehrávání hudby z Obrazovka zamčení

Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.
Pokud na obrazovce zamčení nevidíte ovladače přehrávání, přesuňte prst zleva doprava na rámečku na obrazovce.
Tip: Přehrávání hudby můžete také pozastavit přímo na panelu oznámení.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
399
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-sensation
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY