Sledování fotografií a videí

Sledování fotografií a videí

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Galerie.
  2. Klepněte na fotoalbum nebo videoalbum.
  3. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.
Tip: Máte-li fotografii zobrazenou na celou obrazovku, můžete klepnout kamkoli na obrayovce a potom klepněte na položku Další > Zobrazit na mapě pro zobrazení umístění, kde jste fotografii pořídili. (Položka Zobrazit na mapě je k dispozici, pokud jste povolili možnost Fotografie s geoznačkou v aplikaci Fotoaparát.)

Spuštění prezentace fotografií

  1. Klepněte na fotoalbum.
  2. Klepněte na položku Prezentace.
Klepnutím na obrazovku během prezentace se zobrazí ovladače. Klepněte na pro nastavení předvoleb prezentace.
0 lidí to považuje za užitečné