APLIKACE A FUNKCE
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek
APLIKACE A FUNKCE

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do zařízení HTC Sensation můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit seznam webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přidat do složky > Záložka.
  Poznámka: Když jste na obrazovce prohlížeče inkognito, nemůžete vytvářet záložky.
 2. Je-li třeba, upravte název záložky a pak klepněte na tlačítko Hotovo.

Otevírání záložky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.
Tip: Pokud jste si nastavili synchronizaci Google Chrome na vašem účtu Google, stiskněte a potom klepněte na položku Seznam účtů pro zobrazení vašich synchronizovaných záložek.

Úprava záložky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky klepněte na , stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Upravit.
 3. Klepněte na vpravo od záložky, kterou chcete upravit.
 4. Zadejte změny a klepněte na položku Hotovo.

Zobrazení dříve navštívených stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Historie přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit, a pak na ni klepněte.
Tip: Můžete také stisknout a přidržet pro rychlé zobrazení své webové historie.

Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Historie stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vymazat vše.

Zobrazení často navštěvované stránky

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Nejčastěji navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Často navštěvované stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vymazat vše.

Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Záložky.
 2. Na kartě Záložky nebo na kartě Často navštěvované stiskněte .
 3. Přepínejte mezi zobrazením Miniatury a Seznam.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
399
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-sensation
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY