KOMUNIKACE
Příjem hovorů
KOMUNIKACE

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.
Tip: Pro přijímání hovorů můžete využít diskrétní vyzvánění a kapesní režim. Pokyny naleznete v části Změna nastavení zvuku.

Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
  • Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku Přijmout.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
  • Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku Odmítnout.
  • Pro odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
  • Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  • Položte HTC Sensation čelem dolů na rovný povrch.
    Poznámka: Pokud je HTC Sensation již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele do jednoho týdne.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
399
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-sensation
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY