Použití nového vzhledu

Použití nového vzhledu

Když použijete nový vzhled, nedotkne se přizpůsobení jen Výchozí obrazovky. Vzhledy zajistí jinou vizáž většiny tlačítek na obrazovce, obrazovek aplikací, nabídek možností a dalších položek.
  1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na Výchozí obrazovce a otevře se obrazovka Přizpůsobit.
  2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku Vzhled.
  3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovaný vzhled.
  4. Klepněte na položku Použít.
0 lidí to považuje za užitečné