Připojení zařízení HTC Sensation k počítači

Připojení zařízení HTC Sensation k počítači

Kdykoli připojíte HTC Sensation k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Vyberte typ připojení a vyzve vás k výběru typu připojení USB.
Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku Hotovo:
Pouze nabít Tento režim vyberte pouze v případě, že chcete nabít baterii připojením k počítači.
Disková jednotka Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do HTC Sensation vložená paměťová karta. Tento režim vyberte, chcete-li zkopírovat soubory mezi paměťovou kartou a počítačem.

Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je zařízení HTC Sensation připojeno k počítači, nebude možné používat aplikace v HTC Sensation k přístupu na paměťovou kartu.

HTC Sync Tuto možnost vyberte pro synchronizování kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem a zařízením HTC Sensation
USB tethering Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého zařízení HTC Sensation sdílet se svým počítačem.
Internetová propust Pokud nemáte datový plán nebo nemáte přístup na síť Wi-Fi, můžete si zvolit tento režim a sdílet internetové připojení počítače se zařízením HTC Sensation.
0 lidí to považuje za užitečné