Zadní kryt

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

  1. Uchopte HTC Sensation pevně přední stranou nahoru.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko UVOLNIT ve spodní části telefonu a potom mírně zvedněte přední panel.
    Spodní část telefonu se tak oddělí od zadního krytu.
  3. Opatrně vytáhněte HTC Sensation ze zadního krytu.

Nasazení zadního krytu

Důležité: Antény vašeho telefonu jsou umístěny pod zadním krytem. Proto, abyste získali co nejlepší signál pro hovory, datové připojení a navigaci GPS, dbejte na to, aby byl zadní kryt pevně zajištěn k telefonu.
  1. Pevně uchopte zadní kryt otevřenou stranou směrem nahoru.
  2. Vložte horní část HTC Sensation do zadního krytu.
  3. Zatlačte HTC Sensation dolů, abyste kryt zajistili v jeho poloze. Zajištění zadního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.
0 lidí to považuje za užitečné