Dokončování úkolů

Dokončování úkolů

Pomocí aplikace Úkoly můžete zorganizovat a sledovat plány a úkoly.
Pro otevření aplikace Úkoly klepněte na položku > Úkoly.

Zobrazení jednotného seznamu úkolů

Můžete zobrazit a aktualizovat jednotný seznam úkolů. Úkoly jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým účtům patří.
V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku Účty > Všechny účty.
Tip: Můžete vybrat také určitý účet. Pokud chcete zobrazit pouze úkoly zadané pomocí zařízení HTC Sensation, klepněte na položku Moje úkoly.

Filtrování úkolů

 1. Přejděte na seznam obsahující úkoly, které chcete filtrovat.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Filtrovat.
 3. Ze seznamu zvolte, jak chcete filtrovat úkoly, a potom klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření seznamu úkolů

 1. V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku Seznamy.
 2. Klepněte na položku a potom zvolte účet pro daný seznam.
 3. Zadejte název seznamu a pak klepněte na OK.

Správa seznamů úkolů

 1. V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku Seznamy.
 2. Odtud můžete:
  Zobrazení nebo skrytí seznamu Klepnutím na položku Všechny seznamy zobrazte všechny seznamy ve všech svých účtech nebo klepněte na určitý účet a potom klepněte na seznam, který chcete zobrazit.
  Přejmenování seznamu
  1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete přejmenovat.
  2. Klepněte na položku Přejmenovat a potom zadejte nový název.
  Odstranění seznamu
  1. Klepněte na účet a potom stiskněte a přidržte seznam, který chcete odstranit.
  2. Klepněte na položku Odstranit.

Vytvoření úkolu

 1. V aplikaci Úkoly zadejte název úkolu do textového pole Nový úkol.
  Tip: Pokud chcete vytvořit úkol a zadat podrobnosti později, po zadání názvu úkolu klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku a potom zadejte podrobnosti úkolu.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Správa úkolů

 1. V aplikaci Úkoly stiskněte a potom klepněte na položku Seznamy.
 2. Klepněte na účet a potom klepněte na seznam, ve kterém jsou uvedeny úkoly, které chcete spravovat.
 3. V seznamu úkolů můžete:
  Označení úkolu jako hotového

  Zaškrtněte políčko vedle úkolu. Pro zobrazení dokončených úkolů stiskněte a potom klepněte na položku Dokončeno.

  Řazení úkolů
  1. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Seřadit.
  2. Vyberte, jak chcete úkoly seřadit.
  Úprava úkolů
  1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Upravit.
  2. Upravte podrobnosti úkolu a potom klepněte na položku Uložit.
  Odstranění úkolu

  Stiskněte a přidržte úkol, který chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

  Odložení úkolu

  Stiskněte a přidržte úkol po termínu a potom klepněte na položku Odložit.

  Když úkol odložíte, je termín automaticky nastaven o den déle po původním termínu.

  Přesunutí úkolu do jiného seznamu
  1. Stiskněte a přidržte úkol, který chcete přesunout, a potom klepněte na tlačítko Přesunout do.
  2. Klepněte v seznamu na místo, kam chcete úkol vložit.

Změna nastavení aplikace Úkoly

 1. V aplikaci Úkoly stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení (nebo Další > Nastavení).
 2. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko .
0 lidí to považuje za užitečné