Pořizování poznámek

Pořizování poznámek

Pomocí aplikace Poznámky si můžete zapisovat nápady, otázky a vše ostatní. Můžete zadávat text, zaznamenávat zvuk, přikládat fotografie a dokumenty a dokonce spojit poznámky s událostí ve formě schůzky.
Tip: Přihlaste se na účet Evernote nebo si vytvořte účet nový v zařízení HTC Sensation, pokud si chcete poznámky zálohovat na zabezpečený online server Evernote. Podrobnosti najdete na adrese www.evernote.com/about/learn_more.
Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Poznámky.

Vytvoření zápisníku

 1. Na hlavní obrazovce Poznámky klepnutím na položku otevřete nabídku výběru a potom klepněte na položku Nový zápisník.
 2. Zadejte název zápisníku.
 3. Klepněte na položku Místní zápisník pro uložení zápisníku v zařízeí HTC Sensation nebo klepněte na položku Synchronizovaný zápisník pro synchronizaci poznámek s účtem Evernote.
 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.
Pro otevření nebo přepnutí na jiný zápisník jednoduše znovu klepněte na a potom klepněte na název zápisníku.

Ruční synchronizace poznámek

Poznámka: Pro spuštění synchronizace poznámek se musíte v tabletu HTC Sensation přihlásit na svůj účet Evernote.
 1. Na hlavní obrazovce Poznámky klepněte na položku a potom klepněte na položku Všechny poznámky.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Synchronizovat.

Vytvoření poznámky

 1. S otevřeným zápisníkem klepněte na položku .
 2. Zadejte název poznámky.
 3. Zadejte zprávu:
  • Klepněte na zprávu a potom začněte psát text.
  • Klepnutím na spustíte a zastavíte záznam zvuku.
  • Klepněte na a zvolte typ souboru.
  • Klepněte na pro vytvoření obrázku a vložení do poznámky.
  • Klepněte na pro pořízení fotografie a vložení do poznámky.
 4. Stiskněte a potom klepněte na položku Uložit.
V aplikaci Kalendář můžete propojit poznámku s událostí. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Kalendář.

Vytvoření obrázku

Můžete vytvořit obrázek, klihykáky nebo ilustrace a zahrnout je do své poznámky.
 1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku .
 2. Zvolte požadovanou barvu.
 3. Prstem kreslete na prázdnou část.
 4. Pokud část obrázku chcete smazat, klepněte na a potom posuňte prst vlevo nebo vpravo na oblast, kterou chcete smazat. Můžete také klepnout na položku Zpět pro odstranění posledního tahu.
 5. Klepnutím na položku Uložit vložte obrázek do poznámky.

Kontrola poznámky

Přehrání zvukové nahrávky v aplikaci Poznámky

Po nahrání schůzky si můžete poslechnout zvukový klip a připomenout si hlavní body. Pokud jste si při nahrávání zvuku dělali poznámky, přidají se časové značky (malé barevné uzlíky na panelu zvuku) pro přišpendlení vašich poznámek do časového rámce zvukové nahrávky.
 1. Otevřete poznámku tam, kde máte zaznamenaný hlasový klip.
 2. Klepnutím na přehrajte zvukový záznam.
 3. Klepněte na nebo pro přejití na další nebo předchozí časovou značku. Když přecházíte z jedné časové značky na druhou, uvidíte miniaturu poznámky pro rychlý náhled toho, co jste si při nahrávání poznamenali.
Tip: Můžete také klepnout na konkrétní položku v poznámce pro přeskočení na příslušnou časovou značku a poslechnout si zvuk, který jste v tu chvíli nahráli.

Sdílení poznámky

 1. Při otevřeném zápisníku klepněte na poznámku, kterou chcete sdílet.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Sdílet poznámku.
 3. Vyberte, jak má být poznámka sdílena.
Poznámka:
 • U většiny možností sdílení jsou poznámky automaticky převedeny a poslány jako obrázky.
 • Poznámky můžete vytisknout, pokud je tablet HTC Sensation připojen k tiskárně pomocí Wi-Fi.
0 lidí to považuje za užitečné