Odesílání souborů do složky Dropbox

Odesílání souborů do složky Dropbox

Vaše soubory vás mohou následovat. Ať ze svého zařízení HTC Sensation pomocí služby Dropbox odešlete jakýkoli dokument, video nebo fotografii, dojde k aktualizaci na vašem webovém účtu a v dalších zařízeních, na kterých máte Dropbox nainstalovaný.
Důležité:
  • Chcete-li začít aplikaci používat, musíte si vytvořit účet Dropbox nebo se k němu přihlásit.
  • Pro odesílání dokumentů musíte mít v zařízení HTC Sensation naistalovaného správce souborů. Podrobnosti viz www.dropbox.com.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Dropbox.
  2. Vyberte nebo vytvořte složku, do které chcete odeslat svůj soubor.

    Pro vytvoření nové složky stiskněte a potom klepněte na položku Nová > Složka.

  3. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odeslat.
  4. Zvolte typ souboru a potom najděte soubor, který chcete odeslat.

Jakmile soubor odešlete do služby Dropbox, můžete jej sdílet s ostatními. Stiskněte a podržte soubor a potom klepněte na položku Sdílet > Sdílet odkaz nebo Sdílet tento soubor.

0 lidí to považuje za užitečné