Práce na dokumentech

Práce na dokumentech

Pomocí aplikace Polaris Office můžete snadno na cestách upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).
Tip: Můžete si také pouštět prezentace Microsoft Office PowerPoint (.pps).
Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Polaris Office.

Zobrazení dokumentu

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Polaris Office.
 2. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete otevřít.
Stiskněte pro zobrazení možností pro uložení nebo sdílení souboru a tak dále.

Vytvoření dokumentu

 1. Na hlavní obrazovce Polaris Office stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nový.
 2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
 3. Začněte zadávat text.
 4. Po dokončení stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Uložit (nebo Další > Uložit jako).

Úprava dokumentu

 1. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na soubor, který chcete upravit.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, stiskněte položku > Upravit.
  • Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole. Chcete-li zvolit jiný sešit, stiskněte položku > Sešit.
 3. Po provedení změn stiskněte a potom klepněte na Uložit nebo Uložit jako.
0 lidí to považuje za užitečné