Používání podrobné navigace

Používání podrobné navigace

Důležité:
 • Zjistěte, zda máte zakoupenou podrobnou navigaci pro zemi či region, ve kterém se nacházíte.
 • Chcete-li použít podrobnou navigaci, je nutné vybrat možnost Satelity GPS v položkách Nastavení > Umístění.
 1. V aplikaci Locations můžete hledat místo, na které se chcete dostat.
  Tip: Máte uložené footprinty? Footprint také můžete nastavit jako cíl. Stačí, když přejdete na kartu Footprinty a potom zvolíte footprint.
 2. Klepněte na položku Špičková navigace.

Při navigaci můžete klepnutím na obrazovku zobrazit, jaké další možnosti jsou k dispozici.

Nastavení preferencí navigace

Zvolte si, jak má aplikace Locations mapovat vaši trasu. Můžete aplikaci Locations sdělit, že se chcete vyhýbat dálnicím nebo placeným silnicím, zobrazit informace o jízdních pruzích, zvolit si preference trasy atd.
 1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
 2. Klepněte na položky Nastavení > Navigátor.
 3. Nastavte preference výběrem nebo klepnutím na položku.

Vypnutí upozornění na rychlost a bezpečnostní kamery

Pokud máte službu bezpečnostní kamery, můžete si zvolit, že tuto službu dočasně vypnete.

 1. Při používání podrobné navigace klepněte na obrazovku.
 2. Klepněte na položky Nastavení > Upozornění.
 3. Zrušte zaškrtnutí políček Upozornění na rychlost a Upozornění na bezpečnostní kameru.

Přijetí hovoru při používání navigace

Když vám někdo zatelefonuje, celá mapa se maličko posune, takže uvidíte příchozí hovor a můžete jej přijmout. Nemějte obavy, navigaci můžete používat i nadále, protože jsme se postarali o to, aby obrazovka hovoru zabírala co nejméně prostoru ve spodní části obrazovky.

0 lidí to považuje za užitečné