Používání aplikace Google+

Používání aplikace Google+

S Google+ můžete zjišťovat aktualizace přátel, zveřejňovat vlastní aktualizace a konverzovat s přáteli ve vašich kruzích Google+.
Pro otevření služby Google+ na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Google+
Tip: Chcete-li zjistit, co můžete dělat, a získat pomoc v Google+, stiskněte a potom klepněte na položku Nápověda.
0 lidí to považuje za užitečné