Pořizování dávek snímků

Pořizování dávek snímků

Je váš předmět v pohybu? Pomocí dávkového režimu pořizujte dávky snímků.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položky Scény > Dávková akce.
    Poznámka: V tomto režimu je blesk zakázán.
  2. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.
  3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na .

    Fotoaparát pořídí dávku pěti snímků vašeho předmětu.

0 lidí to považuje za užitečné