Pořizování panoramatických fotografií

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku Scény > Panorama.
    Poznámka: V tomto režimu jsou funkce přibližování a oddalování a blesk zakázány.
  2. Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.
  3. Až budete připraveni pořídit první snímek, klepněte na . Potom se zobrazí zpráva, která vás informuje, jakým směrem byste se měli pohnout pro provedení dalšího snímku. Při pohybu se zobrazují směrové šipky.
  4. Pomocí směrových šipek, tečkované čáry a kroužků na obrazovce, které vás vedou, se posuňte vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posuňte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku). Když kroužek dosáhne dalšího kroužku a umístí se do jeho středu, fotoaparát automaticky pořídí snímek.
  5. Postupujte stejně pro provedení posledního snímku nebo kdykoli klepněte na pro zastavení snímání.
Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.
0 lidí to považuje za užitečné