Procházení webových stránek

Procházení webových stránek

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Internet.
 2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.
 3. Zadejte klíčová slova pro hledání nebo adresu webové stránky.
 4. Na webové stránce můžete provádět následující:
  • Klepnutím na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.
  • Klepnutím na e-mailovou adresu můžete odeslat zprávu na danou e-mailovou adresu.
Tip: Při procházení webu stiskněte pro rychlé zobrazení pole adresy URL a stavového řádku.

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče.
 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Windows.
 2. Klepněte na tlačítko . Otevře se nové okno prohlížeče.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

 1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Windows.
 2. Posouvejte prst, dokud se nezobrazí webová stránka, kterou chcete vidět.
 3. Chcete-li webovou stránku zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.
  Tip: Klepnutím na webovou stránku zavřete.

Zobrazení plné verze webové stránky

Při zobrazení webové stránky stiskněte a potom zaškrtněte políčko Zobrazit stránku pro počítač.

Privátní procházení

Můžete používat okna inkognito pro procházení web s větší mírou soukromí než u normálních oken prohlížeče. Když procházíte inkognito, vaše běžné soubory cookie prohlížeče nejsou sdíleny, ale jsou odstraněny po zavření všech oken inkognito. Stránky, které si prohlížíte v oknech inkognito, se také neobjeví v historii prohlížeče kromě souborů, které si stáhnete.
Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Okna > . Otevře se nové okno s některými informacemi o využívání funkce inkognito.
0 lidí to považuje za užitečné