Volání do domovské země

Volání do domovské země

Když jste na zahraniční cestě, je snadné volat přátelům a rodině, kteří jsou doma.

Kód vaší domovské země je automaticky přidán, když telefonujete svým kontaktům při roamingu. Ale při ručním zadávání telefonního čísla pro volání musíte před číslem zadat znak plus (+) a směrové číslo země.

Změna kódu země pro volání do domovské země

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na položku Volat > Nastavení telefonu > Nastavení volání do domovské země.
  3. Zvolte požadovanou zemi z rozbalovací nabídky kódu země.
  4. Klepněte na tlačítko OK.

Vypnutí funkce Volání do domovské země

Pokud upřednostňujete ruční zadávání celých telefonních čísel při roamingu, můžete funkci Volání do domovské země vypnout.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položky Nastavení > Volat > Nastavení telefonu.
  2. Zrušte zaškrtnutí pole Volání do domovské země.
0 lidí to považuje za užitečné