Seskupování aplikací do složky

Seskupování aplikací do složky

Seskupte aplikace na panelu spouštění pomocí složek nebo pomocí Výchozí obrazovky, aby se uvolnil prostor a mohli jste přidat další aplikace.
  1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
  2. Pro přidání jiné aplikace tuto aplikaci stiskněte a přidržte a potom ji přetáhněte do složky. Pokud chcete přidat více aplikací, proces opakujte.
Poznámka: Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

  1. Otevřete složku klepnutím.
  2. Klepněte na titulní řádek okna složky.
  3. Zadejte název nové složky.
  4. Zavřete složku klepnutím mimo ní.

Odstranění položek ze složky

  1. Otevřete složku klepnutím.
  2. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na Výchozí obrazovku nebo ji přetáhněte na pro odstranění. Pokud chcete odebrat více položek ze složky, proces opakujte.
Pokud ve složce zbývá již jen jedna položka, složka zruší seskupení poslední položky a sama se automaticky odstraní.
0 lidí to považuje za užitečné