ZAČÍNÁME
Oznámení
ZAČÍNÁME

Oznámení

Informační dioda LED

Dioda LED oznamuje následující:
  • Trvalé zelené světlo, když je tablet HTC Sensation připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
  • Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
  • Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
  • Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

Oznamovací ikony

Ikony oznámení na stavovém řádku usnadňují sledování zpráv, událostí kalendáře a alarmů.

Panel oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace. Panel oznámení vám umožňuje rychle přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi a také umožňuje snadné zapínání nastavení, jako je Wi-Fi a Bluetooth.
  1. Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

    Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

  2. Pro zavření panelu Oznámení stiskněte spodní okraj panelu a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce. Nebo stiskněte tlačítko .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
399
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-sensation
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY