Optimalizace životnosti baterie

Optimalizace životnosti baterie

Zařízení HTC Salsa můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne určité úrovně.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na tlačítko Napájení.
  3. Zaškrtněte políčko Povolit úsporný režim.
  4. Klepněte na položku Zapnout úsporný režim v a potom vyberte, kdy chcete zapnout úsporný režim.
  5. Klepněte na Nastavení úsporného režimu a potom nastavte a vyberte chování zařízení HTC Salsa, když se přepne do úsporného režimu.

Používání sítě GSM vašeho mobilního operátora

Přepněte na použitím sítě GSM svého mobilního operátora, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení k síti GSM mobilního operátora spotřebovává méně energie.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na položky Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Režim sítě.
  3. Klepněte na Pouze GSM.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na položky O telefonu > Baterie > Využití baterie.
0 lidí to považuje za užitečné