Nastavení a služby
Změna nastavení zvuku
Nastavení a služby

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
 • Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
 • Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Nastavení > Zvuk > Zvukový profil.
  Tip: Přidejte widget Profil na obrazovku Plocha, abyste mohli rychle přepínat mezi režimy.

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte políčko Výběr se zvuky.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Zařízení HTC Salsa je vybaveno funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když je vezmete.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Ztišit vyzvánění po zvednutí.

Nastavení zařízení HTC Salsa tak, aby v Kapesním režimu vyzvánělo hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte zařízení HTC Salsa v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když zařízení HTC Salsa nebudete mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Kapesní režim.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Hlasitý poslech můžete přepínat jednoduše přetočením zařízení HTC Salsa.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Otočit kvůli reproduktoru.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
390
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-salsa
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY