Nastavení a služby
Připojení k síti VPN
Nastavení a služby

Připojení k síti VPN

Můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Tablet HTC Salsa musí také nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informujte o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve v tabletu HTC Salsa nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů.

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Nastavení > Zabezpečení.
 2. Klepněte na položku Nastavit heslo.
 3. Zadejte nové heslo pro úložiště přihlašovacích údajů.
 4. Posuňte se dolů a potvrďte heslo, pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Zaškrtněte políčko Použít zabezpečená pověření.
Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na položku Nastavení VPN > Přidat síť VPN a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
 3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
 4. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na Uložit.
Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na položku Nastavení VPN.
 3. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
 4. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku Připojit. Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .
Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

 1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
 2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.
Když je tablet HTC Salsa odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
390
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-salsa
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY