Zadávání slov s predikcí

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.
Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:
 • Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
 • Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
 • Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Nastavení druhého jazyka klávesnice

Kromě jazyka klávesnice, který momentálně používáte, můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat ve dvou jazycích, které se vyberete.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

HTC Salsa se dávává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník > Přidat nový
 3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položku Osobní slovník > Upravit osobní slovník
  • Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  • Chcete-li odstranit slova ze slovníku, stiskněte tlačítko a klepněte na položku Odstranit. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Zkopírovat na paměťovou kartu.
 3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.

Import osobního slovníku z paměťové karty

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.
 2. Klepněte na položky Osobní slovník > Synchronizovat osobní slovník > Obnovit z paměťové karty.
 3. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné