Zobrazení a synchronizace připomenutí

Zobrazení a synchronizace připomenutí

Můžete s i vybrat, které kalendáře budou zobrazeny nebo skryty a které budou udržovány v synchronizovaném stavu.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

V kterémkoliv zobrazení aplikace Kalendář stiskněte tlačítko , klepněte na Další > Kalendáře a pak zvolte výběr zobrazení nebo skrytí kalendáře.
Poznámka:
  • Kalendáře jsou v zařízení HTC Salsa uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.
  • Klepněte na Všechny kalendáře a zobrazte všechny kalendáře.

Přidání kalendáře Google pro synchronizování

Můžete si vybrat, který kalendář Google chcete udržovat synchronizovaný v zařízení HTC Salsa.
Poznámka: Vytvořit nový kalendář Google není v zařízení HTC Salsa možné. Synchronizace je možná pouze s kalendáři Google, které jste si vytvořili nebo jste se k nim přihlásili na webu.
  1. V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Další > Kalendáře.
  2. Stiskněte znovu tlačítko a klepněte na položku Přidat kalendáře.
  3. Zvolte Kalendář Google, který chcete přidat do seznamu kalendářů, pak klepněte na OK.
  4. Stiskněte tlačítko pro aktualizaci Kalendář.

Zastavení synchronizace kalendáře Google

Můžete si vybrat, u kterých kalendářů Google chcete zastavit synchronizaci.
  1. V kterémkoli zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Další > Kalendáře.
  2. Stiskněte znovu tlačítko a klepněte na položku Odebrat kalendáře.
  3. Zvolte kalendář Google, který chcete odebrat ze seznamu kalendářů, pak klepněte na OK.
  4. Stiskněte tlačítko pro aktualizaci Kalendáře.
Kalendáře odebrané ze seznamu již nebudou synchronizovány se zařízením HTC Salsa, ale zůstáváte přihlášeni k jejich odběru a můžete s nimi pracovat v aplikaci Kalendář Google na webu.
0 lidí to považuje za užitečné