KOMUNIKACE
Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta
KOMUNIKACE

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v zařízení HTC Salsa nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku Všechny účty. E-mailové zprávy jsou barevnì odlišené, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým úètùm patøí.
Poznámka: V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Pomocí karet aplikace Pošta můžete třídit e-maily do různých kategorií.
Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:

Doručené

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

Konverzace

Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

Skupina

Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko , klepněte na Zobrazit, pak vyberte skupinu.

Nepřečtené

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.

Pozvání (pouze účet Exchange ActiveSync )

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.

Přílohy

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

  • Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko Obnovit.
  • Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do jednotné složky Doručené. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Aktualizovat.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko , klepněte na Třídit a zvolte z možností třídění.

Rychlé procházení složky Doručené

Pokud máte dlouhý seznam e-mailových zpráv ve složce Doručené, nemusí být snadné procházet seznam a vyhledat tu zprávu, kterou požadujete. Složku Doručené můžete snadno procházet pomocí speciálních tahů prstem.
  1. Zvolte způsob třídění pro zobrazení e-mailových zpráv.
  2. Stiskněte a podržte dva prsty na libovolné e-mailové zprávě a pak přetáhněte prsty nahoru nebo dolů, aniž byste je zvedli. Vaše obrazovka potom přeskočí na sadu e-mailových zpráv na základě vámi zvoleného způsobu třídění.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
390
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-salsa
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-mail-inbox